Finansavimas

Įsigijimo procesas

1. TURTO PASIRINKIMAS

Klientas projekto internetinėje svetainėje ar susisiekęs su pardavimo atstovu, pasirenka jam patinkantį turtą ir susitaria dėl apžiūros.

2. TURTO REGISTRACIJA

Pasirinktas turtas registrų centre užregistruotas ne mažesniu nei 80 procentų baigtumu.

3. PRELIMINARI TURTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Išsirinkus turtą pasirašoma preliminari pirkimo – pardavimo sutartis. Jos pasirašymo metu sumokamas 10% dydžio avansas nuo Turto vertės.

4. PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Iki galo užbaigus pagal sutartį numatytus statybų darbus, pirkėjui nusiunčiamas pranešimas apie darbų pabaigą ir pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

5. ATSISKAITYMAS UŽ TURTĄ SAVOMIS LĖŠOMIS

Pardavėjas pasirašo su pirkėju notarinę pirkimo – pardavimo sutartį numatydamas ir pasirašydamas atsiskaitymą pagal pakvitavimą. Pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą; pirkėjas registruoja savo nuosavybę Registrų centre. Gavus iš pardavėjo pažymą apie visišką atsiskaitymą, pirkėjas gali laisvai disponuoti turtu, pasinaikina žyma apie įsiskolinimą.

6. ATSISKAITYMAS UŽ TURTĄ BANKO PASKOLA

Pasirašomas susitarimas su banku dėl turto paskolos arba gaunamas garantinis banko raštas; pasirašoma notarinė pirkimo – pardavimo sutartis; pirkėjas įregistruoja savo nuosavybę Registrų centre; perdavus bankui notarinę pirkimo – pardavimo sutartį yra pasirašoma paskolos sutartis. Pirkėjas įkeičia turtą ir įregistruoja Hipotekos skyriuje, o bankas, gavęs patvirtinimą iš Hipotekos skyriaus apie turto įkeitimą, perveda galutinę sumą už įsigyjamą turtą.

Luminor Swedbank SEB

7. PAŽYMA APIE VISIŠKĄ ATSISKAITYMĄ

Pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą su pardavėju.

8. RAKTŲ ĮTEIKIMAS

Pardavėjas įteikia pirkėjui raktus ir palinki laimingo gyvenimo naujuose namuose!

Susidomėjote?

Parašykite mums!

Ačiū!

Netrukus su Jumis susisieks mūsų konsultantas.

Iškilo klausimų?

Jums patarsime!

Karina Paulauskaitė
Pardavimų atstovė Karina Paulauskaitė karina@voveriugiraite.lt +370 611 78376